Anatomie

do sportovní kapsy


text a schematické obrázky Salome Losová, DiS.
lektoroval PaedDr. Petr Tlapák, CSc.

vydáno jako učební text pro školení trenérů fitness, masérů apod.
Praha, 2006, dotisk a aktualizace 2018
100 stran, černobílé obrázky, brožované vydání
cena 115,- Kč (plus poštovné)

Potřeba vytvořit tuto publikaci vykrystalizovala po zkušenostech s výukou na kurzech instruktorů fitness, kdy se použití klasických učebnic anatomie jevilo jako velmi obtížné až neschůdné. Anatomie je tedy myšlena jako první základní seznámení se soustavou kosterní a svalovou pro potřeby kurzů trenérů fitness a obdobných vzdělávacích akcí a předpokládám, že cestu ke klasické anatomii si ten, kdo se bude hybným systémem zabývat dlouhodobě, stejně najde.

Použité názvosloví

Při popisu pohybů používám z anatomické nomenklatury úmyslně pouze nejběžnější pojmy jako flexe, extenze, abdukce a addukce. Méně běžné a pro trenéry nikoliv nezbytné pojmy záměrně nepoužívám a nahrazuji je běžnými názvy pohybů z tělovýchovné praxe. Zároveň vkládám na konci příručky přehled různých typů názvosloví, kde je možno si pojmy přesně zařadit.

Názvy svalů jsou uvedeny česky a latinské varianty v závorkách, zejména pro orientaci v odborné literatuře. Jedinou výjimku tvoří názvy hlubokých svalů zádových, které by v českém překladu vyzněly velmi nezvykle.

K rozsahu předkládaných informací

Svalová soustava je zpracována s ohledem na nároky na studenty kurzů a potřeby v běžné trenérské praxi. Proto jsou např. svaly ruky či nohy pouze zmíněny.

Množství informací o kosterním systému je určeno potřebou získat základ pro studium svalového systému v rozsahu daném touto příručkou.

Kontakt a cena

Anatomii lze objednat na mailu Salycka@seznam.cz nebo telefonicky na 728 556 380, 235 356 771 – prosím volat dopoledne

Cena:
Anatomie 115,- Kč
Dobírka - poštovné a balné 105,- Kč, tj. celkem 220,- Kč
Platba předem na účet 175,- Kč a následně doporučený dopis
množstevní slevy nad 10 ks

Také je možné se domluvit na osobním předání v Praze 6

Kosterní systém – ukázky
Svalový systém - ukázky

Zpět