Saly Losová, DiS.
Trenérská škola Petra Tlapáka
Trenérská škola Petra Stacha
Cvičitelka zdravotní tělesné výchovy – Akademie TV a sportu Palestra
Diplomovaný fyzioterapeut